زندگی نامه شاعر وادیب محمدناصر”نصیب”

محمد ناصر نصیب شاعر وادیب فرهیخته و آموزگار برجسته،در سال 1307 هجری شمسی در قریه ای کلاندیار راقول ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک در یک خانواده ای که کتاب ومداد را ستون کاشانه اش میدانست پابه عرصه ای زندگی گذاشت، محمدناصرنصیب فرزند محمد حسین طیب زاده فرزند محمد طیب خان که یکی از خوانین علم پرور منطقه بود میباشد. ایشان درهمان فضای فکری خانودگی که یاد آور شدیم پرورش یافت و بعد از ختم تحصیلات در سال 1325 هجری شمسی مسؤلیت بزرگ و سنگین نخستین آموزگار مبارز ر در منطقه به دوش گرفت و از زادگاهش بهسود د ربرابر بی سوادی و نا آگاهی که در روند زندگی مردم محروم کشور مخصوصا محروم ترین طبقه آن از جمله ای افغانستان مرکزی قرار داشت قد علم کرد وهمچنان در راه وحدت ملی تأمین عدالت و برابری و… سرزمینش مبارزه کرد. استاد نصیب با تأسیس مکاتب چند و تدریس فرزند وطن را سوز و ساز معارف آشنا ساخت و با ناسازگاری های زمانش در گشودن این راه که سخت دشوار بود ساخت وگداخت و بشتر از سی و پنج سال عمر خویش را صرف کرد. استاد نصیب درین را ه عاشقانه و دلسوزانه گام برمیداشت که این حرکت مسؤلانه باعث شد که تاهنوز که هنوز است طنین صدا و ادی او را در معارف به خاطر دارند و اینک از او شاگردان بی شماری در عرصه های فکر و فرهنگ یادش را گرامی میدارند و در برابر روح بزرگش ادای احترام و اتحاف دعا میکند. استاد نصیب گستره ای شخصیت و اندیشه اش را تنها در محیط معارف محصور نساخت او از آوان نوجوانی غریوی دردمندی از مردمش را داشت که باید فریادش میکرد آموزگار جوان در خلوت درد نیرومند و دیرینه ای مردمش و زیبایی های طبیعت ر ترانه ساخت و سرود و سرود، تاشهیر شعروعریف عارفان شد واز سال1332 به بعد اشعارش در مطبوعات و طن رقم خورد و درسال 1345 مجموعه اشعارش بنام منتخب اشعار نصیب اقبال چاپ یافت ودر سال 1365 هجری شمسی مجموعه ای دیگری شعرش بنام گلهای کهسار به چاپ رسید و همچنان در سال 1370 هجری شمسی دفتری دیگری بنام زمزمه های روستا که شامل دوبیتی های از سروده های خود شان و دوبیتی های محلی میباشد به چاپ رسید و همچنان از استاد نصیب مجموعه ها دیگری که بعد از پراکندگی در نا آرامی های چند سال قبل تاهنوز بصورت درست جمع آوری نگردیده است که شامل مضامین نظم و نثر بر علاوه اشعار فارسی دری اشعار شیرو شکر (دری و پشتو) نیز شامل آن میباشد استادنصیب بیش از چهل سال عمرش در ایجاد نظم ونثر در مطبوعات کشور سپری کرده و پژوهش های ارزنده را در بخش های ادبیات عرفانی و فرهنگی و فلکلوری نموده است که بنوبه ای خویش باعث غنا مندی ادبیات پربار فارسی دری میگردد و امید است که در آینده ای نزدیک جمع آوری شده تا به دسترس دانشمندان و ادیبان قرار گیرد. استاد محمد ناصرنصیب عمر پربارش رابر پای خدمت به خاک، احترام به مردم و اطاعت خداوند سپری کرد. استاد نصیب از محدود شاعرانی بود که از متن درد ها و غربت های مردمش بر خواسته از درد فریاد داشت و از غربت مینویشت که در 23 دلو سال1381 هجری شنبه به عمر74 سالگی از زندگی دل برگرفت و به بلندای جاویدانگی پیوست
روحش شاد و یادش گرمی و راهش پر از رهرو باد
در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://mfabbehsud.com/parsinews/?p=182

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

پیشنهادی: