زمامداران افغانستان در ۳۱۴ سال، از سال ۱۰۸۶ الی ۱۴۰۰ هجری شمسی

زمامداران افغانستان در ۳۱۴ سال، از سال ۱۰۸۶ الی ۱۴۰۰ هجری شمسی

۱- میرویس خان از ۱۷۰۷ – ۱۷۱۵ مدت ۸ سال.
۲- عبدالعزیز خان از ۱۷۱۵ – ۱۷۱۶ مدت ۱ سال.
۳- شاه محمود از ۱۷۱۶ الی ۱۷۲۴ مدت ۸ سال.
۴- شاه اشرف از ۱۷۲۴ – ۱۷۲۸ مدت ۵ سال و ۸ ماه.
۵- شاه حسین از ۱۷۲۹ – ۱۷۳۷ مدت ۸ سال.
(توضیح اینکه: از ۱۷۳۷ الی ۱۷۴۷ نادر افشار در بخش های وسیع این جغرافیا حاکم بوده است).
۶- احمدشاه ابدالی از ۱۷۴۷ – ۱۷۷۲ مدت ۲۶ سال.
۷- شهزاده سلیمان از ۱۷۷۲ – ۱۷۷۲ مدت چند روز.
۸- تیمور شاه از ۱۷۷۲ – ۱۷۹۲ مدت ۲۹ سال.
۹- شاه زمان از ۱۷۹۲ – ۱۸۰۱ مدت ۹ سال.
۱۰- شاه محمود از ۱۸۰۱ – ۱۸۰۳ مدت ۲ سال.
۱۱- شاه شجاع از ۱۸۰۳ – ۱۸۱۱ مدت ۸ سال.
۱۲- شاه محمود بار دوم از ۱۸۱۱ – ۱۸۲۹ مدت ۱۸ سال.
۱۳- پادشاهی مشترک بارکزی ها از ۱۸۲۹ – ۱۸۳۵ مدت ۶ سال.
۱۴- امیر محمد عظیم خان از ۱۸۳۵ – ۱۸۳۹ مدت ۴ سال.
۱۵- شاه شجاع بار دوم از ۱۸۳۹ – ۱۸۴۲ مدت ۳ سال.
۱۶- امیر دوست محمد خان از ۱۸۴۳ – ۱۸۶۳ مدت ۲۰ سال.
۱۷- امیر شیر علی خان از ۱۸۶۳ – ۱۸۶۶ مدت ۳ سال.
۱۸- امیر محمد افضل خان از ۱۸۶۶ – ۱۸۶۷ مدت ۱ سال.
۱۹- امیر محمد عظیم خان از ۱۶۷ – ۱۸۶۸ مدت ۱ سال.
۲۰- امیر شیر علی خان بار دوم از ۱۸۶۸ – ۱۸۷۹ مدت ۱۱ سال.
۲۱- امیر محمد یعقوب خان از ۱۸۷۹ – ۱۸۸۰ مدت ۱ سال.
۲۲- امیر عبدالرحمن خان از ۱۸۸۰ – ۱۹۰۱ مدت ۲۱ سال.
۲۳- امیر حبیب الله خان از ۱۹۰۱ – ۱۹۱۸ مدت ۱۸ سال.
۲۴- امیر آمان الله خان از ۱۹۱۸ – ۱۹۲۸ مدت ۱۰ سال.
۲۵- سردار عنایت الله خان از ۱۹۲۸ – ۱۹۲۸ مدت چند روز.
۲۶- امیرحبیب الله کلکانی (مرد عیار ) از ۱۹۲۸ – ۱۹۲۹ مدت ۹ ماه.
۲۷- محمد نادر شاه از ۱۹۲۹ – ۱۹۳۳ مدت ۴ سال و ۱ ماه.
۲۸- محمد ظاهرشاه از ۱۹۳۳ – ۱۹۷۳ مدت ۳۹ سال و ۸ ماه.
۲۹- سردار محمد داود خان از ۱۹۷۳ – ۱۹۷۸ مدت ۴ سال و ۹ ماه.
۳۰- نور محمد تره کی از ۱۹۷۸ – ۱۹۷۹ مدت ۱ سال و ۴ ماه.
۳۱- حفیظ الله امین از ۱۹۷۹ – ۱۹۷۹ مدت ۳ ماه و ۱۲ روز.
۳۲- ببرک کارمل از ۱۹۷۹ – ۱۹۸۶ مدت ۶ سال و ۴ ماه.
۳۳- حاجی محمد چمکنی از ۱۹۸۶ – ۱۹۸۶ مدت چند روز.
۳۴- داکتر نجیب الله از ۱۹۸۶ – ۱۹۹۲ مدت ۶ سال.
۳۵- صبغت الله مجددی از ۱۹۹۲ – ۱۹۹۲ مدت ۲ ماه.
۳۶- برهان الدین ربانی از ۱۹۹۲ – ۱۹۹۶ مدت ۳ سال و ۹ ماه.
۳۷- ملا محمد عمر از ۱۹۹۶ – ۲۰۰۲ مدت ۵ سال.
۳۸- حامد کرزی از ۲۰۰۲ – ۲۰۱۴ مدت ۱۳ سال.
۳۹- محمد اشرف غنی از ۲۰۱۴ – ۲۰۲۱ مدت ۷ سال.
۴۰- ملا محمد حسن آخند از ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲ فعلا ۱ سال.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://mfabbehsud.com/parsinews/?p=10698

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

پیشنهادی: