در باره ما

ابتدا باید گفت هر جامعه‌ای در ارتباط با بقا و رفع نیازهای اجتماعی اساسی خود، وظایف یا کارکردهای مهمی بر عهده دارد. اعضای جدید باید متولد و تربیت شوند، ضروریات حیاتی مردم باید تولید و توزیع شوند، نظم اجتماعی باید برقرار و محفوظ بماند، و مردم باید احساس کنند که زندگی معنا و هدف دارد. ساختارها یا شیوه‌هایی که وظایف اساسی فوق از طریق آنها عملی می‌شوند، نهادهای اجتماعی نامیده می‌شوند.


چرایی شکل گیری مجمع فرهنگی- اجتماعی بابه بهسود


تحولات اخیر جهان مخصوصا افغانستان با سرعت سرسام آور و غیر قابل پیش بینی در حال تغییر است بزرگترین سازمان های اطلاعاتی نتوانستند سرعت و چرخش این تحولات را پیش بینی کنند. ایالات متحده آمریکا و نزدیک به 50 کشور جهان بعد از 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریزم در افغانستان حضور پیداکردند، میلیاردها دالر مصرف کردند، هزاران کشته و زخمی دادند، دست به دولت سازی زدند، جامعه مدنی ساختند و غیره اما کوچکترین توجه به زیربناها و زیرساخت های افغانستان نکردند ویک شبه با خروج نیروهای شان تمامی ساختارها و نظام فروپاشید و دقیقا افغانستان به 20 سال قبل برگشت.

ازابعاد سیاسی، نظامی و… این تحولات می گذریم اما با نگاهی به موضوع اقتصاد، کار، معیشت ونان مردم افغانستان به خوبی در می یابیم که تناقض فاحش و تبعیض آشکار به صورت سیستماتیک در دارایی، درامد و دسترخان مردم به وجود آمده است عده ای یک شبه به نان و نوا رسیده است و کاخ و بارگاه ساخته است ولی عده ای دیگر عاجز از تامین یک لقمه نان برای خود و خانواده شان می باشند به عبارتی دستگاه مافیا و دزدان با استفاده از جایگاه و قدرت تا توانسته اند از سفره مردم دزدیده اند.

با ایجاد شکاف و فاصله عمیق بین فقرا و اغنیا در طی این بیست سال، فقیر فقیرتر و غنی غنی تر شده ولی با فروریزی ساختارها و نظام به اصطلاح جمهوریت اکنون بر لیست فقرا افزوده شده و بر اساس برآوردهای سازمان های بین المللی مخصوصا سازمان ملل متحد اگر در این زمینه کاری نشود 90 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر نزول خواهد کرد.


مجمع؛ راهکارها و راهبردها


این مجمع دو برنامه را روی دست دارد: کوتاه مدت و بلند مدت؛ برنامه کوتاه مدت به این مفهوم است که این مجمع می خواهد با ایجاد هماهنگی بین نهادها، سازمان ها و انجمن های داخلی و خارجی در سراسر جهان جلب، مدیریت وسازماندهی این کمک ها برای حد اقل بخش از مردم فقیر و نیازمند کشور سهم ایفا نموده و دین خویش را ادا نماید. و برنامه بلند مدت این مجمع به این مفهوم است که در هماهنگی با نهادهای خیر خارجی و داخلی با ایجاد پروژه های مختلف توانمند سازی خانواده ها مخصوصا زنان بتوانند در رفع فقر زدای سهم فعال ایفا نماید.


نهادها و انجمن های همکار


مجمع فرهنگی- اجتماعی بابه بهسود از نهادها، انجمن ها، بنیادها و جامعه مدنی مختلف تشکیل شده است که این نهادها در سراسر جهان موقعیت داشته و در زمینه های مختلف فعالیت می کنند. به زودی لیست آنها از این طریق منتشر خواهد شد.

به زودی لیست این نهاد ها نشر خواهد شد…