شهید فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ

شهید فرقه مشر غلام نبی خان چپه شاخ از قوم میر بچه وباشنده اصلی ولسوالی حصه اول بهسود ولایت وردک میدان بود ، پدرش غلام رضابیگ مدت هشت سال درزندان امیر عبدالرحمن خان زندانی بود. شهید فرقه مشرچپه شاخ درزمان شاه امان الله همراه با سه برادرش بحیث افسران ارشد نظامی در قطعه گارد تشریفات شاه امان الله خان خدمت میکردند و نظر به استعداد و شایستگی شجاعت و درایت که در رشته نظامی داشت به رتبه فرقه مشری ارتقأ نمود ؛ موصوف در گارد ولایت فاریاب ، قرارگاه وزارت دفاع وقت نیزاجرای وظیفه نموده است .
شهید چپه شاخ دریک حویلی شخصی مقیم قلعه هزاره های چنداول شهرکابل زندگی میکرد.
فرقه مشر شهید چپه شاخ و برادرانش از زمره طرفداران و مدافعین سرسخت نهضت امانی ونهضت مشروطه خواهان به شمارمیرفت . درفرمان که امان الله خان صادرکرد مبنی برلغوبردگی هزاره ها فرقه مشرشهید چپه شاخ درصدورآن فرمان نقش مهم واساسی داشت . شهید چپه شاخ درجنگ کوتل اونی بین لشکریان حبیب الله کلکانی ومردم هزاره با نیروهای تحت امرش دوشادوش مرحوم فرقه مشر فتح محمد خان میرزاد و سعید احمد خان شاه نورو دیگرمبارزین مردانه رزمید تا اینکه مشترکا جبهه کوتل اونی رافتح ودشمن راسرکوب نمودند ویکی ازفاتحان عمدۀ این جنگ بشمارمیآید .
شهید فرقه مشر چپه شاخ و برادرانش بخاطر آن از شاه امان االله جانبداری مینمود که این شاه جوان بخت مردم هزاره را که شهید چپه شاخ به آن تعلق داشت از قید بردگی رهائی بخشیده بود. او وبرادرانش چون از طرفداران ویاران نزدیک شاه امان الله خان بودند ؛ بعد از بقدرت رسیدن نادر خان همواره شهید فرقه مشرچپه شاخ و برادرانش مورد غضب و تهدید نادر خان و اطرافیان آن قرار داشت . شهید فرقه مشرچپه شاخ بی باکانه درملاقات هایش بانادرشاه ازمظالم حکومت او بالای مردم هزاره درمورد اخذ مالیات ظالمانه ازاراضی ومحصولات مواشی زیرنام مالیه روغن ودیگر اخاذیهای حکومتی ومظالم حکام محلی انتقاد میکرد اما نادرشاه خان از همه مطالبات فرقه مشرشهید طفره رفته و دفع الوقت میکرد.تا اینکه شهیدفرقه مشر چپه شاخ و برادرانش بعد ازاشتراک درروز فاتحه گیری یکی از مشروطه خواهان درشهر کابل دستگیرو زندانی گردیدند. شرایط دشوار زندان را همراه با شکنجه وعذاب طاقت فرسا متحمل میشدند.
شهید فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ از زمره همان مبارزین دادخواه و مردم دوست بودکه در ین راه پراز خوف وخطر مدت چهارده سال زندان را همراه با سه تن ازبرادرانش هریک میرمحمدرضاخان ، میرغلام حسین خان و سرمیر محمد سرورخان سپری کردند و بعد از رهائی آنها اززندان در سال 1326 شمسی همزمان فرقه مشرشهید فتح محمدخان میرزاد به قندهار ونایب سالارسید احمد شاه نور به ولایت بغلان و فرقه مشر شهید میرغلام نبی خان چپه شاخ و برادرانش به ولسوالی رستاق ولایت تخار کنونی تبعید شدند .
شهید فرقه مشرچپه شاخ همر اه با برادرانش دراوایل سالهای تبعید باید هرهفته در دفتر حکومتی محل حاضری میدادند اما با وجود این همه فشارها ایشان در برابر بیعدالتی و بیدادگری نظام تک قومی تسلیم نشدند. بعدازتبعید نمودن فرقه مشرشهید همراه با دوتن از برادرانش به ولایت تخاربرادردیگرش بنام سرمیر محمدسرور خان یکجا با مادروی مدت کوتاهی را درحویلی واقع درقلعه هزار ه ها ی چنداول درشهر کابل زیست داشت ولی بزودی سرمیرمحمد سرور خان به زاد گاه پدریش درولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک رفت و منحیث سر میر و بزرگ قومی ازقوم میربچه وسایر اقوام محل سر پرستی میکرد .
شهید فرقه مشرچپه شاخ شخصیت مقاوم ، بیباک وباجرئت دربرابراستبداد ومظالم حکام وقت بود ، وباقاطعیت نظریات داد خواهانه خود را درهرموقع ابرازوظلم و بیعدالتی را افشا و برملا میساخت.اما درعین حال فرقه مشرشهید دارای اخلاق متواضع در برابر مردم زحمتکش کشور داشت که برخی اوقات درهنگام عبوراز بازاردرشهرکابل حمالان وکراچی وانان را به آغوش میگرفت و دستهای شان را بوسه میزد.
شهید فرقه مشرچپه شاخ باالاخره درسال 1330 خورشیدی درشهرتالقان دریک مهمانی توسط یکی ازعمال حکومتی مسموم ساخته شد زیرا علایم زهری در هنگام معاینات طبی در وجود ایشان بمشاهده رسیده بود وجسد شهید فرقه مشر دریکی از قبرستانهای شهر تالقان مرکز ولایت تخار دفن گردید.
روحش شاد و یادش گرامی باد!

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://mfabbehsud.com/parsinews/?p=162

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

پیشنهادی: